Združenie podporilo myšlienku onkologickej pacientky

Občianske združenie na podporu onkológie NitraOnko pomohlo zrealizovať ušľachtilý počin vďaka pánovi M. Müllerovi z Mojmíroviec. Jeho manželka, ktorá žiaľ prehrala svoj boj s rakovinou, mala počas brania chemoterapie na nitrianskej onkológii myšlienku spríjemniť onkologickým pacientom tieto nevľúdne priestory. Svojou myšlienkou nadchla viacerých umelcov z blízkeho okolia Mojmíroviec. Jej sen sa podarilo splniť 6. marca 2017, keď prebehlo slávnostné odovzdanie a odhalenie výstavy vyvesených umeleckých obrazov, fotografií, drevorezby, ale aj čipky v priestoroch zrekonštruovanej centrálnej aplikačnej ambulancie na oddelení aplikácie cytostatík Fakultnej nemocnici v Nitre. Diela ďalších autorov zdobia aj chodbu a menšie miestnosti.

OZ NitraOnko získalo umelecké diela formou daru od Mojmíroviec a následne ich zapožičalo Fakultnej nemocnici v Nitre. Slávnosti sa zúčastnili aj pán riaditeľ Fakultnej nemocnici v Nitre K. Koleják, starosta obce Mojmírovce pán M. Palka, riaditeľ OZ NitraOnko pán J. Detvay a v neposlednom rade pán M. Müller, ktorý týmto naplnil želanie svojej nebohej manželky Anny.

Informáciu o úspešnom projekte priniesli aj viaceré médiá.Pomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok