Úspešné projekty

Občianske združenie NitraOnko má rozpracovaných niekoľko projektov, ktorými sa uchádza o finančné prostriedky, dary a dotácie z rôznych finančných mechanizmov. Prezrite si úspešné projekty, ktoré sme už zrealizovali:

Odborný seminár „Ži zdravo“ s MUDr. Igorom Bukovským

Mikulášsky koncert pre pacientov FN Nitra

Mesto Nitra, Lions Club a Homo Nitriensis pomohli onkologickým pacientom

Medzinárodný klub žien prispel sumou 5000 EUR

Odborný seminár „Ži zdravo“ opäť po roku

Podporili sme konanie Neurochirurgického kongresu v Nitre

Zakúpili sme novú knižnicu na oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie FN v Nitre

LIONS CLUB Nitra a OZ NitraOnko vybavili 16 modernými prístrojmi onkologické oddelenie vo FN v Nitre

Odborný seminár „Ži zdravo“ dopadol úspešne

Združenie podporilo myšlienku onkologickej pacientky

Otvorenie nového pracoviska aplikácie cytostatík

NitraOnko podporilo 20. medzinárodný medicínsky kongres Esperanta

Darovali sme relaxačné kreslá

ARMY RACE 2015 - Buď víťazom aj ty !

EuroCoffee s.r.o. opäť podporila aktivity nášho združenia

Beseda "Prispejme k svojmu zdraviu" v Nitre 8.10.2014

Ples pre dobrú vec

Spoločnosť EuroCoffee podporila aktivity Občianskeho združenia NitraOnko

Občianske združenie NitraOnko darovalo Fakultnej nemocnici Nitra pomôcku pre onkologické pacientky

Vzdelávacia aktivita "Prispejme k svojmu zdraviu" v Nitre

Vzdelávacia aktivita "Prispejme k svojmu zdraviu" v LeviciachPomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok