Ciele nášho združenia

Podpora a propagácia prevencie onkologických ochorení,

Podpora vzdelávania a výskumu v oblasti onkologickej liečby,

Metodické pôsobenie a vytváranie organizačného zázemia pre školenia v oblasti zníženia nežiaducich účinkov liečby onkologických ochorení, využitia nových techník ožarovania, modernejších spôsobov liečby a psychologickej podpory liečených pacientov,

Zlepšenie prístrojového vybavenia v radiačnej onkológii,

Skvalitnenie života pacienta počas a po onkologickej liečbe,

Spolupráca s inými združeniami, orgánmi a organizáciami a členstvo v nich, v oblasti onkologického výskumu a liečby onkologických ochorení,

Organizovanie a sprostredkovanie vzdelávacích, kultúrnych, športových a spoločensko-súťažných programov a podujatí na podporu a propagáciu cieľov združenia,

Spolupráca s médiami a propagačné činnosti súvisiace s predmetom činnosti združenia,

Publikačná a propagačná činnosť v oblasti onkológie,

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti onkológie,

Získavanie domácich a zahraničných grantov a inej podpory, ktoré podporujú oblasť činnosti združenia, organizovanie verejných zbierok,

Príprava a implementácia projektov súvisiacich s činnosťou združenia.

 

 

Kto sme

Riaditeľ občianskeho združenia:
MUDr. Juraj Detvay, PhD.

Členovia Správnej rady:
MUDr. Juraj Detvay, PhD.
MUDr. Jozef Jaršinský
Ing. arch. Viera Juricová – Melušová

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok