Sme tu, aby sme pomáhali

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
Slovenská republika

(+421) 905 216 534
(+421) 911 409 891
nitraonko@gmail.com

Právna forma: 701 Združenie
Občianske združenie je registrované na Ministerstve vnútra SR č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958
dátum registrácie: 30. 12. 2011

IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
číslo bankového účtu: 2994503454/0200
názov banky: VÚB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25

IBAN: SK26 0200 0000 0029 9450 3454

 

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok