Zakúpili sme TV prístroj pre nitriansku onkológiu

Občianske združenie na podporu onkológie NitraOnko pomohlo zmodernizovať vybavenie Oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie vo Fakultnej nemocnici v Nitre.

Zakúpením televízneho prístroja SAMSUNG v hodnote 749,99 EUR sme pomohli zamestnancom radioterapeutického úseku zefektívniť ich prácu – TV bude slúžiť lekárom a zdravotnému personálu pre prípravu plánov pred ožarovaním pacientov.Pomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok