Spoločnosť EuroCoffee podporila aktivity Občianskeho združenia NitraOnko

Ochutnajte dúšok teplej kávy a prispejete tým na podporu nitrianskej onkológie“ znelo logo spoločnosti EuroCoffee, ktorá počas festivalu kávy a čokolády v nedeľu 27. októbra 2013 darovala Občianskemu združeniu NitraOnko finančný dar v hodnote 1 000 €.
Festival s medzinárodnou účasťou sa konal v Nitre, v priestoroch Galérie Mlyny, v sobotu a nedeľu 26. a 27. októbra 2013.
Zástupcovia EuroCoffee s.r.o. v troch stánkoch pre svojich návštevníkov pripravovali a poskytovali za symbolickú cenu 1 € výbornú kávu aj s ukážkou praženia kávy. Počas festivalu študenti Hotelovej akadémie v Nitre rozdávali letáky na podporu tejto charitatívnej činnosti, na ktorých vyznievalo: „Myslite na svoje zdravie, žite zdravo a fit“. Výťažok z tejto zaujímavej akcie konateľ spoločnosti pán O. Holiš následne vo forme šeku daroval členom Správnej rady OZ NitraOnko na realizáciu vzdelávacích aktivít pre onkologických pacientov.
Touto cestou ďakujeme spoločnosti EuroCoffee s.r.o. za podporu a dar pre naše združenie, pomocou ktorého budeme môcť pripraviť a zrealizovať nové aktivity pre našich onkologických pacientov.

Ď A K U J E M EPomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok