Podporili sme konanie Neurochirurgického kongresu v Nitre

V dňoch 15. a 16. novembra 2018 sa konal v Nitre Neurochirurgický kongres pri príležitosti 15. výročia založenia neurochirurgie v Nitre. Medzinárodný kongres, ktorého hlavnými organizátormi boli Fakultná nemocnica v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa uskutočnil s účasťou viacerých odborníkov, lekárov a sestier v hoteli MIKADO v Nitre.

Hlavnou témou podujatia boli nové metódy liečby, prístupy, komplikácie v neurochirurgii a spondylochirurgii. Lekárska sekcia pozostávala z týchto oblastí: neuroonkológia, cievna neurochirurgia, neurotraumatológia, spondylochirurgia, komplikácie – prehry v neurochirurgii a varia. Sesterská sekcia bola zameraná na nasledovné oblasti: komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s nádormi CNS, po úrazoch hlavy a chrbtice, s krvácaním do mozgu, po operácii mozgu a chrbtice a nové trendy pri operáciách mozgu a chrbtice.

Súčasťou programu bolo aj tzv. l(a)unch sympózium spoločnosti Medtronic v zimnej záhrade hotela zamerané na interoperačnú vizualizáciu a neuronavigáciu O-arm O2 &StealthStation S8.
OZ NitraOnko podporilo toto podujatie sumou 5000 EUR na organizačno – technické zabezpečenie.Pomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok