Ples pre dobrú vec

Koncom januára 2014 sa konal Mestský charitatívny ples v priestoroch Estrádnej haly Parku kultúry a oddychu v Nitre, ktorý zorganizovali mesto Nitra, Homo Nitriensis – Nitrianska humanitárna spoločnosť, Nadácia na pomoc onkologickým pacientom, LIONS CLUB Nitra a naše Občianske združenie NITRAONKO.

Počas plesu, ktorý ponúkol bohatý program a dobrú zábavu boli prezentované aj informácie o práci a aktivitách organizátorov plesu a brachyterapií, ktorá neustále rezonovala. Výťažok z plesu sa stane súčasťou združovaných finančných prostriedkov na zakúpenie prístroja pre brachyterapiu ktorý sa najčastejšie využíva v liečbe karcinómu krčka maternice, prostaty, prsníka a kože. V porovnaní s inými typmi liečby trvá ožarovanie kratšie.

Občianske združenie NitraOnko prispeje na zakúpenie prístroja sumou 3 000 EUR.

Ďakujeme všetkým, ktorí finančne podporili túto myšlienku a taktiež tým, ktorí chcú podporiť zakúpenie prístroja na brachyterapiu.

Prezentácia brachyterapia(powerpoint súbor)

Občianske združenie NitraOnko (powerpoint súbor)Pomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok