Odborný seminár „Ži zdravo“ opäť po roku

Občianske združenie na podporu onkológie NitraOnko opäť po roku zorganizovalo odborný seminár s mottom „Ži zdravo“. Tentokrát sa seminár konal v reštaurácii Svetluška v piáne na Farskej ulici v Nitre dňa 5. decembra 2018. Cieľom odborného seminára je upriamiť pozornosť na správne stravovanie, zdravý životný štýl a spôsoby prevencie onkologických ochorení.

Pán Juraj Detvay, primár Oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie Fakultnej nemocnice v Nitre sa vo svojom odbornom príspevku zameral na tému karcinómu pankreasu, nakoľko sme v miere výskytu tejto choroby medzi prvými na svete. Poukázal na aktuálnu situáciu v onkologických ochoreniach v našom regióne. Slovensko je totiž krajinou s druhým najvyšším výskytom rakoviny pankreasu vo svete. Je to je jediné onkologické ochorenie, kde sa neustále zvyšuje úmrtnosť u oboch pohlaví. Karcinóm pankreasu je choroba, ktorá má žiaľ najnižšiu mieru prežívania zo všetkých onkologických ochorení. V súčasnosti je štvrtou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia. Situácia je veľmi vážna. Len 20 percent z diagnostikovaných prípadov je operabilných. Hlavnou príčinou neúspešnej liečby pacientov je neskorá diagnóza. Najčastejšie príznaky rakoviny pankreasu zostávajú v prvých štádiách ochorenia často bez povšimnutia, no napokon sú dôvodom, prečo ľudia s karcinómom pankreasu prichádzajú do ambulancie lekára. Na špeciálnej mape pomoci – LINK TU viete nájsť odborníka v regióne, ktorý Vám môže pomôcť. V porovnaní s inými krajinami Európy v našej malej krajine jestvuje veľmi dobrá sieť gastroenterológov. Máme sa na koho obrátiť a ich úloha je nezastupiteľná.

Následne v programe vystúpil Peter Krošlák, ktorý sa venuje zdravej výžive, súťaží v powerliftingu, je vicemajster SR z roku 2015 a dosiahol aj medzinárodné úspechy vo svojej disciplíne. Svoju prednášku spolu s priateľkou Dominikou zameral na zdravý životný štýl – aktuálny vývoj a novinky.

Pre účastníkov podujatia sme pripravili prekvapenie prostredníctvom ukážky nordic walkingu a tiež malú súťaž. Trom výhercom sme odovzdali za správne odpovede zaujímavé darčekové koše plné zdravých potravín. O chutné občerstvenie sa postarala Reštaurácia Svetluška v piáne. Ďakujeme účastníkom i prednášajúcim a dovidenia na ďalšom ročníku.Pomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok