Občianske združenie NitraOnko darovalo Fakultnej nemocnici Nitra pomôcku pre onkologické pacientky

Občianske združenie NitraOnko darovalo Fakultnej nemocnici Nitra pomôcku pre onkologické pacientky

Dňa 14. októbra 2013 naše Občianske združenie NitraOnko darovalo oddeleniu rádioterapie a klinickej onkológie vo Fakultnej nemocnici Nitra polohovaciu pomôcku  za  14 364 eur pre onkologické pacientky.

V rámci svojej činnosti a hľadania možnosti nájsť finančné zdroje sme spracovali a predložili projekt na Medzinárodný klub žien so sídlom v Bratislave, ktorý bol schválený a podporený. Podľa slov pani prezidentky klubu Lenky Peugniez bol projekt podporený z dôvodu, že je zameraný špeciálne pre ženy.

Cieľom projektu bolo zakúpenie polohovacieho prístroja “New Horizont Prone Breastbroard”, ktorý bude slúžiť na polohovanie pacientky pri ožarovaní prsníkov v pronovanej polohe s prispôsobením nastavenia pacientky. Cieľovou skupinou projektu sú pacientky s onkologickou diagnózou prsníkov.

Karcinóm prsníka je najčastejšie malígne ochorenie žien. U žien vo veku 40 – 55 je najčastejšou príčinou úmrtia. Na vzniku karcinómu prsníka sa podieľajú viaceré faktory pôsobiace súčasne. Znížiť riziko vzniku karcinómu prsníka môže prvé tehotenstvo pred 35.rokom života, zníženie konzumácie alkoholu a kontrola telesnej hmotnosti. Správny životný štýl je kľúčový pre dobré zdravie aj keď nemá veľký vplyv na riziko vzniku karcinómu prsníka. V rámci prevencie dôležitým faktorom je samovyšetrovanie prsníkov žien.

Prístroj bol darovaný nemocnici hlavne na výrazné skvalitnenie starostlivosti o onkologické pacientky Nitrianskeho regiónu. Potrebu zakúpenia takéhoto prístroja podporuje fakt, že Nitriansky kraj štatisticky vykazuje jeden z najväčších výskytov onkologických ochorení v rámci Slovenka.

Ďakujeme za podporu projektu Medzinárodnemu klubu žien a médiam, ktoré poskytli   informácie širokej a odbornej verejnosti.
Ď A K U J E M EPomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok