Mikulášsky koncert pre pacientov FN Nitra

Na Oddelení rádioterapie a klinickej onkológie Fakultnej nemocnici v Nitre sa 4. decembra 2019 uskutočnil Mikulášsky koncert. Onkologickým pacientom spríjemnili chvíle predvianočného obdobia Mikuláš a čert svojim krátkym kultúrnym programom a hudobným vystúpením.

Občerstvenie pre všetkých prítomných zabezpečilo naše Občianske združenie na podporu onkológie NitraOnko.Pomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok