NitraOnko podporilo 20. medzinárodný medicínsky kongres Esperanta

Vo Fakultnej nemocnici Nitra sa v  dňoch 20. – 22. júla 2016 konal 20. Medzinárodný medicínsky esperantský kongres. Zišli sa tu lekári zo Slovenska i zahraničia a odznelo takmer 20 odborných prednášok, z  ktorých 12 bolo prednesených v esperante. Kongres sa konal pod záštitou ministra zdravotníctva SR a organizovala ho Slovenská esperantská federácia v spolupráci so Svetovou medicínskou esperantskou asociáciou (UMEA) a Občianskym združením na podporu onkológie NitraOnko.

„Účastníci sa venovali hlavne výzvam, ktoré prináša súčasným lekárom globalizácia a bude ju možné vyriešiť len medzinárodnou spoluprácou,“ podľa slov primára Oddelenia onkológie a  rádioterapie FN Nitra MUDr. Juraja Detvaya, PhD.. Ako pripomenul, lekári z viac ako tucta krajín z  celého sveta sa mohli zísť v Nitre vďaka pomoci a  podpore OZ NitraOnko a spolupráce so Svetovou medicínskou esperantskou asociáciou. „Použitie esperanta tiež dáva možnosť dostať sa k  informáciám o pokrokoch v lekárskej vede aj tým lekárom, ktorí nemajú prístup k  informáciám v  angličtine.“

20. Medzinárodný medicínsky esperantský kongres bol jedným zo sprievodných podujatí 101. ročníka Svetového kongresu Esperanto, ktorý sa konal v  Nitre v  dňoch 24. – 30. júla 2016. Je jedným z najväčších medzinárodných podujatí konaných počas prvého predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie svojím počtom účastníkov z rôznych krajín i dĺžkou trvania.

OZ NitraOnko podporilo organizáciu medicínskeho kongresu sumou približne 700 EUR. Celá akcia sa niesla v príjemnej atmosfére, ktorú navodila vôňa kávy Coffee VERONIA od spoločnosti EuroCoffee s.r.o. za čo im patrí tiež veľká vďaka.

Ing. arch. Viera Juricová – Melušová
členka Správnej radyPomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok