Darovali sme relaxačné kreslá

Dňa 16. marca 2016 naše občianske združenie NitraOnko darovalo Oddeleniu rádioterapie a klinickej onkológie vo Fakultnej nemocnici v Nitre dve špeciálne elektrické relaxačné kreslá
pre aplikovanie intravenóznej chemoterapie v hodnote 4 452,- EUR.

V rámci svojej činnosti a hľadania možností získania finančných prostriedkov združenie spracovalo žiadosť o poskytnutie grantu a predložilo projekt na Medzinárodný klub žien v Bratislave. Projekt bol úspešný a koncom roka 2015 aj podporený finančným darom.

Špeciálne elektrické relaxačné kreslá budú slúžiť na výrazné skvalitnenie starostlivosti o onkologické pacientky Nitrianskeho regiónu. Potrebu zakúpenia takýchto kresiel podporuje
fakt, že Nitriansky kraj štatisticky vykazuje jeden z najväčších výskytov onkologických ochorení v rámci Slovenka. Rozširovanie a zlepšovanie služieb pre pacientov preto
považujeme za veľmi dôležité.

Slávnostného odovzdávania daru zástupcom Oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie Fakultnej nemocnici v Nitre sa zúčastnili aj predstaviteľky Medzinárodného klubu žien pani Daniela Rozgoňová, pani Zuzana Havlíková a pani Meeny Thiagaraj.

Ďakujeme za podporu projektu Medzinárodnému klubu žien a prítomným médiam, ktoré poskytli informácie širokej verejnosti.

Napísali o nás:

http://www.teraz.sk/regiony/nitra-ziskala-specialne-kresla-pre-o/187203-clanok.html

Reportáž o nás:

http://cetv.sk/index.php/publicistika/item/1365-region-nemocnica-v-nitre-ziskala-specialne-kresla

ĎAKUJEMEPomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok