Beseda “Prispejme k svojmu zdraviu” v Nitre 8.10.2014

Občianske združenie na podporu onkológie NitraOnko zorganizovalo dňa 8. októbra 2014 o 16:00 hod. v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre besedu s mottom „Prispejme k svojmu zdraviu“.
Besedu otvorila členka Správnej rady združenia pani Viera Juricová – Melušová, v skratke predstavila občianske združenie NitraOnko a privítala všetkých prítomných. Na úvod poďakovala spoločnosti EuroCoffee s.r.o., ktorá na podujatie sponzorsky prispela balíčkami kávy pre účastníkov besedy. Hneď na začiatku sa pripojili k besede svojim vystúpením milé dámy, ktoré ukázali možnosti
zdravého pohybu a prístupu k životu.
Prvý prednášajúci bol MUDr. Juraj Detvay, PhD. primár oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie vo Fakultnej nemocnici v Nitre a riaditeľ OZ NitraOnko. Vo svojom príspevku „Čo je príčinou vzniku onkologických ochorení“ sa zameral na onkologické ochorenia, najmä rakovinu prsníka a rakovinu hrubého čreva. S príspevkom týkajúcim sa zdravej výživy a zdravého životného štýlu
vystúpila PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH z Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá prezentovala aj svoje dlhoročné skúsenosti s prácou na Ministerstve zdravotníctva SR. Po týchto dvoch vstupoch nasledovala diskusia s prítomnými odborníkmi. MUDr. Jozef Jaršinský , ako predstaviteľ OZ NitraOnko na záver besedy poďakoval riaditeľke KOS Nitra – Mgr. Daniele Gundovej, za dôstojné
zabezpečenie priestorov na konanie besedy a prednášajúcim.

V neposlednom rade OZ NitraOnko ďakuje všetkým, ktorí v roku 2013 prispeli na činnosť nášho združenia prostredníctvom odovzdania svojich 2% z daní FO / PO, keďže všetky výdavky tohto podujatia boli hradené práve z tohto príspevku.Pomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok