Pre lepší život

Sme nezávislé dobrovoľné občianske združenie. Našim cieľom je pomáhať pri skvalitňovaní života onkologických pacientov a zlepšovaní prístrojového vybavenia v radiačnej onkológii. Podporou vzdelávania a výskumu v oblasti liečby onkologických ochorení sa snažíme o lepší život pre tých, ktorým ho choroba nedovolí žiť naplno.

Podporte nás

"Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia."

– Hérakleitos
0

rokov naše občianske združenie pomáha pri zlepšovaní života pacientov a prevencii onkologických ochorení.

0

úspešných projektov sme zatiaľ zrealizovali pri napĺňaní cieľov nášho združenia vďaka našim darcom a prispievateľom.

0

najmodernejších prístrojov a iných pomôcok sme darovali FN v Nitre pre potreby skvalitnenia oknologickej liečby.

0

Eur je vyčísliteľná hodnota finančnej pomoci, ktorú sme sprostredkovali na zlepšenie života pacientov s rakovinou.

Ďakujeme

Bez Vás, ľudí, ktorým záleží na druhých, by naša snaha bola márna. Ďakujeme za Vašu podporu v pomoci tým, ktorí ju naozaj potrebujú. Venujte nám 2% daní alebo nás podporte finančným darom na

SK26 0200 0000 0029 9450 3454

Ponúkame pomocnú ruku

Všetky zakúpené špeciálne zdravotnícke pomôcky a iné vybavenie sme darovali pre potreby skvalitnenia liečby onkologických pacientov na Oddelení rádioterapie a klinickej onkológie FN v Nitre.

Aj v súčasnosti máme rozpracované projekty, ktorými sa uchádzame o finančné prostriedky, dary a dotácie z rôznych finančných mechanizmov, aby sme mohli pomáhať tam, kde je to potrebné.

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok