Vzdelávacia aktivita “Prispejme k svojmu zdraviu” v Leviciach

Zameranie seminára:

  • “Etiologické faktory onkologických ochorení”
  • “Obezita a jej miesto v onkológií”


Pomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok