Odborný seminár „Ži zdravo“ dopadol úspešne

Občianske združenie na podporu onkológie NitraOnko zorganizovalo dňa 5. apríla 2017 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre odborný seminár o zdravej výžive, ktorého cieľom bola podpora a propagácia prevencie onkologických ochorení. Seminár otvorila Ing. arch. Viera Juricová – Melušová, členka Správnej rady združenia, ktorá v skratke predstavila aktivity OZ NitraOnko a program podujatia. Pre účastníkov podujatia bola pripravená aj súťaž a pre výhercov pekné a zdravé ceny. Na koniec každej prezentácie bola položená otázka a vyhodnotení 2 súťažiaci.

Na začiatok vystúpil s prednáškou primár onkológie FN v Nitre MUDr. Juraj Detvay, ktorý hovoril o faktoroch zapríčiňujúcich ochorenie na rakovinu. Svoju prednášku oživil a obohatil svojimi osobnými zážitkami a skúsenosťami. Mladí ľudia z Nitry a okolia s úsmevom vítali Ladislava Jankoviča z Holíča, ktorý sa špecializuje na výživové a rekondičné poradenstvo. Svoje osobné skúsenosti a poznatky prezentoval vo svojom 60 minútovom vystúpení, po ktorom nasledovala zaujímavá diskusia. V rámci kultúrneho programu vystúpila Laurika Ilečková, ktorá nám zaspievala pieseň Unikát a následne ešte jednu skladbu zo svojho repertoáru. Náš aktívny člen združenia Štefan Králik ukázal a prezentoval modernú web stránku OZ NitraOnko a jej prepojenie na nový portál prevencie NitraOnko Info, ktorý je práve vo vývoji. Ukázal možnosti, zaujímavé a dôležité informácie ako aj odpovede na najčastejšie otázky zo strany onkologických pacientov.

Na záver podujatia bola vyhodnotená tombola, do ktorej prispeli hodnotnými cenami pre súťažiacich počas semináru naši sponzori a partneri GYM CLUB Nitra a Body World Nitra, za čo im srdečne ďakujeme. O chutné a najmä zdravé občerstvenie sa postarala Reštaurácia Svetluška.Pomôžte nám zrealizovať ďalší

OZ NitraOnko
Na Hôrke 21
949 11 Nitra
IČO: 42208858
DIČ: 2023538990
0905 216 534 0911 409 891 nitraonko@gmail.com

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. spisu: VVS / 1 – 900/90-38958

tvorba web stránok