O nás

Naše občianske združenie bolo na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrované dňa 30. 12. 2011 pod číslom spisu: VVS / 1 – 900/90-38958. Následne sme zvolali ustanovujúcu schôdzu a pustili sme sa do práce.

Naším hlavným cieľom je podporovať vzdelávanie a výskum v oblasti onkologickej liečby, propagovať prevenciu onkologických ochorení a zároveň metodicky pôsobiť a vytvárať organizačné zázemie pre školenia v oblasti zníženia nežiaducich účinkov liečby onkologických ochorení. Taktiež využívanie nových techník ožarovania, modernejších spôsobov liečby a psychologickej podpory liečených pacientov; zlepšenie prístrojového vybavenia v radiačnej onkológii; skvalitnenie života pacienta počas a po onkologickej liečbe; spolupráca s inými združeniami, prípadne inými orgánmi a organizáciami a členstvo v nich, v oblasti onkologického výskumu a liečby onkologických ochorení.

Organizovanie a sprostredkovanie vzdelávacích, kultúrnych, športových a spoločensko-súťažných programov a podujatí na podporu a propagáciu cieľov združenia; spolupráca s médiami a propagačné činnosti súvisiace s predmetom činnosti združenia; publikačná a propagačná činnosť v oblasti onkológie; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti onkológie; získavanie domácich a zahraničných grantov a inej podpory, ktoré podporujú oblasť činnosti združenia, organizovanie verejných zbierok a príprava a implementácia projektov súvisiacich s činnosťou združenia.